Aktualności

Wyższe rachunki za energię w 2021 roku - opłata mocowa.

Wyższe rachunki za energię w 2021 roku - opłata mocowa.

Dopłata do rachunków za energię elektryczną, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku nazywana opłatą mocową brzmi mało optymistycznie, gdyż będzie ona podnoszona stale w perspektywie kolejnych lat.

Miesięczne koszty dla odbiorców energii wzrosną w obecnym roku i będą kształtowały się na wyższym poziomie. W przypadku indywidualnych odbiorców energii opłata mocowa jest stawką miesięczną, która jest uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej a jej miesięczny poziom wyniesie w tym roku odpowiednio:

- 2,30 zł przy zużyciu mniejszym niż 500 kWh rocznie,
- 5,51 zł przy zużyciu od 500 kWh do 1200 kWh rocznie,
- 9,19 zł przy zużyciu powyżej 1200 kWh do 2800 kWh,
- 12,87 zł przy zużyciu powyżej 2800 kWh.

Rodzina czteroosobowa więc przy zużyciu rocznym na poziomie 3 000 kWh zapłaci ze energię elektryczną więcej rocznie o około 165 zł, a firmy poniosą dodatkowe koszty na poziomie 0,0937 zł za każdą kWh.
Pocieszającym jest fakt, iż w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej, która w całości pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną opłata mocowa nie będzie naliczana. Daje ona kolejną oszczędność dla osób, które jeszcze jej nie posiadają aby zminimalizować ponoszone koszty za energię.
Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich, którzy zastanawiają się nad montażem instalacji fotowoltaicznej i mieszkają nie tylko na terenie podkarpacia.

Share this Post: