Aktualności

Mój Prąd 3.0- nabór zakończony

Mój Prąd 3.0- nabór zakończony

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 6 października o godzinie 14:05 zakończył nabór w trzeciej edycji programu Mój Prąd. Powodem jest wyczerpanie budżetu, który wynosił 534 mln zł i pochodził ze środków Unii Europejskiej.

 

Trzeci nabór w programie rozpoczął się 1 lipca 2021 roku i pierwotnie miał trwać do 22 grudnia 2021 roku. Natomiast podobnie jak w przypadku poprzednich edycji środki zostały wyczerpane wcześniej niż zakładano. W najnowszej edycji programu można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 3000 zł, czyli mniej niż w poprzednich edycjach. Pomimo tego zainteresowanie inwestycjami w mikroinstalacje fotowoltaiczne nie zmalało, a można powiedzieć, że było wręcz przeciwnie. Bardzo duży wpływ na ten stan rzeczy miały doniesienia o przyszłorocznej zmianie Ustawy o OZE, która rzekomo miałaby znieść ówczesny system opustów i zamienić go na mniej korzystny system sprzedaży energii z nadprodukcji. Z tego powodu znaczna część inwestorów przyspieszyła swoje inwestycje, tak by wykonać mikroinstalacje jeszcze w 2021 roku i „załapać” się na ówczesny system rozliczeń.

Podsumowując, do funduszu wpłynęło ok. 178 tys. wniosków, jak podaje NFOŚIGW są one teraz sprawdzane i w przypadku nieprawidłowości zwracane do beneficjentów celem uzupełnienia braków. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi ok. 3-4 miesiące, natomiast po odesłaniu korekty wniosek od razu trafia do ponownej oceny. Przewiduje się, że rozpatrywanie wniosków zakończy się w II połowie 2022 roku.

Share this Post: