Aktualności

Nowe przepisy ppoż dla instalacji powyżej 6,5 kWp

Nowe przepisy ppoż dla instalacji powyżej 6,5 kWp

Od 19 września 2020 roku obowiązują nowe wytyczne zatwierdzone przez Sejm. Dotyczą one uzgadniania projektów instalacji fotowoltaicznych pod kątem bezpieczeństwa.


Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 kW będzie musiał zostać poprzedzony konsultacją z rzeczoznawcą zajmującym się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Projekty urządzeń fotowoltaicznych o takiej mocy będą musiały być zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, a także zgłoszone organom PSP.
Planujący budowę z wykorzystaniem modułów fotowoltaicznych o mocy znamionowej powyżej 6,5 kW muszą postarać się o zatwierdzenie projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę oraz zobowiązani są do powiadomienie koniecznie organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy. Budowę taką należy zgłaszać organom właściwym dla lokalizacji obiektu, niezależnie od miejsca zamontowania urządzeń fotowoltaicznych czyli również montowanych na gruncie. Zawiadomienie o posiadaniu instalacji powyżej 6,5 kW należy kierować do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP.
Wspieramy w załatwieniu wszystkich formalności związanych z certyfikatem rzeczoznawcy i projektem ppoż.

Share this Post: