Stosując Markowe systemy instalacyjne oraz amaturę uzyskasz 10 letnią gwarancję na instalację w Twoim domu.

Energo Therm

Czy warto instalować pompę ciepłą typu solanka-woda

(Wymiennik poziomy) Ten rodzaj pompy potrzebuje odpowiednio dużej powierzchni gruntu. Mówimy tu o tak zwanym gruntowym wymienniku ciepła. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność zagospodarowania dużej powierzchni działki pod wymiennik dolnego źródła ciepła w przypadku wymiennika poziomego. Sam wymiennik gruntowy to nic innego, jak przewody wypełnione niezamarzającą cieczą (np. glikol-woda) ułożone w odpowiedni sposób na określonej głębokości. Powierzchnia i głębokość ułożenia poziomego wymiennika gruntowego wymaga indywidualnego podejścia. Na skutek pobierania z niego ciepła może dojść do przemarzania wymiennika a przez to zmniejszenia się jego wydajności.

(Wymiennik pionowy) W przypadku wymienników pionowych nie potrzebujemy dużej działki. Odwierty mogą być zlokalizowane w kilkumetrowej odległości od siebie. Ilość odwiertów jest zależna od mocy urządzenia oraz jakości gruntu. Zaletą posiadania wymiennika pionowego jest bardziej stabilna temperatura, która w okresach zimowych zwykle jest nieco wyższa.

Do wykonania odwiertów pionowych powyżej 30 metrów wymagany jest projekt prac geologicznych, a także zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozpoczęcia prac w stosownym urzędzie (staroście, wójtowi, prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania prac), co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Podstawa prawna: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.

Stosując MARKOWE SYSTEMY INSTALACYJNE oraz AMATURĘ uzyskasz 10 letnią gwarancję na instalację w Twoim domu.