Stosując Markowe systemy instalacyjne oraz amaturę uzyskasz 10 letnią gwarancję na instalację w Twoim domu.

Energo Therm

Na czym polega efekt samoregulacji?

Kiedy w okresie zimowym przeważają temperatury zewnętrzne oscylujące wokół 0°C temperatura posadzki nie przekracza 22-23°C przy temperaturze wody grzewczej ok. 25° C. Jeżeli temperatura w pokoju/kuchni podnosi się z powodu działania innych czynników (zyski ciepła z okien, ciepło z urządzeń tj. lodówka, kuchenka) maleje intensywność przekazywania ciepła z posadzki do pomieszczenia (samoregulacja). Wynika to z mniejszej różnicy temperatur pomiędzy posadzką a otoczeniem. Efekt ten następuje niezależnie od tego czy w pomieszczeniach są urządzenia regulujące temperaturę czy też nie.

Stosując MARKOWE SYSTEMY INSTALACYJNE oraz AMATURĘ uzyskasz 10 letnią gwarancję na instalację w Twoim domu.